disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website www.vuurwerkbieb.nl.

Door deze website te bezoeken en/of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.


Gebruik van de Vuurwerkbieb site

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Vuurwerkbieb zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Vuurwerkbieb garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Vuurwerkbieb wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.


Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer de Vuurwerkbieb links naar websites/webshops van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door hen worden aanbevolen of ter beschikking wordt gesteld. Vuurwerkbieb aanvaart geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites/webshops waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Vuurwerkbieb niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.


Informatie gebruiken

Vuurwerkbieb behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vuurwerkbieb of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.


Aansprakelijkheid

Vuurwerkbieb aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies of schade geleden door gebruik van deze internetsite. Tevens aanvaardt Vuurwerkbieb geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade geleden door het (tijdelijk) niet bereikbaar zijn van de site, of het niet functioneren van aangeboden producten of diensten bij derden aangeschaft.


Wijzigingen

Vuurwerkbieb behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.